LEZINGEN

Vertellen over mijn passie met veel persoonlijke anekdotes, in dialoog met deelnemers en het stellen van kritische reflectievragen doe ik altijd met veel plezier. Mijn lezingen bestaan altijd uit kennis (onderzoek), interactie met publiek, een quiz, concrete praktijkvoorbeelden en veel praktische handreikingen. Lezingen stem ik altijd af op de doelgroep of op een specifiek beroepsgroep.  Hieronder een overzicht. Mocht u opzoek zijn naar iets specifieks, of een samenvoeging van twee lezingen. Neem gerust contact op.  

Digitaal veilig ondernemen

Iedere ondernemer komt vroeg of laat in aanraking met digitale criminaliteit. Veel ondernemers denken dat zij niet interessant genoeg zijn. Maar wat digitale criminelen vaak doen, is schieten met hagel. En dan kan iedereen worden geraakt. In de lezing schets ik het cyberbeeld in Nederland en de regio, noem ik 5 redenen om te investeren in digitale weerbaarheid, gaan ondernemers middels de Hollandssport Cyber Quiz bij zichzelf te rade en geef ik vooral heel veel praktische handreikingen en tips.  En daar onderscheid mijn lezing zich ten opzichte van die van vele andere. Niet hoog over en abstract, maar vooral concreet en direct toepasbaar. 

Doelgroep: ondernemers en ondernemersverenigingen

Mens en technologie. De morele dimensie

Digitalisering raakt ieder mens en ieder beroep. Iedereen komt het tegen. Maar hoe verhouden mens en technologie zich eigenlijk tot elkaar? En hoe kunnen we techniek zo vormgeven dat het aansluit bij onze menselijke waarden? Of hoe kunnen we, in ons gebruik van technologie, op een goede manier met elkaar samenleven? In de lezing "mens en technologie, de morele dimensie" ga ik opzoek naar de diepere laag en beschrijf ik hoe mens en techniek zich tot elkaar verhouden. En dat start bij Griekse Mythologie, het verhaal van Epimetheus en Prometheus. Vanuit deze filosofische basis kijken we naar onze huidige samenleving, welke morele dilemma`s  we tegenkomen en hoe we technologie zodanig kunnen vormgeven dat we tegemoet blijven komen aan onze menselijke waarden

Doelgroep: onderwijs, bedrijven, overheid

Ethiek bij zorg technologische innovaties

In de zorg wordt volop geëxperimenteerd met technologische innovaties. Denk aan slimme poezen, bloempotten of andere technologieën die de eenzaamheid bij ouderen moeten reduceren. Sensoren waarmee cliënten te volgen zijn. Of robots die cliënten ondersteunen bij het eten. Mooie toepassingen, maar helaas werkt dit in de praktijk niet altijd. In de lezing kijk ik vanuit een ethisch perspectief naar zorg technologische innovaties. Niet vanuit een ethiek waarbij een technologie wordt beoordeeld als goed of fout, maar vanuit een begeleidingsethiek op basis van menselijke waarden. De lezing geeft, op basis van een begeleidingsethiek, praktische handreikingen bij het toepassen van zorg technologische innovaties. 

Doelgroep: bestuurders, managers en werknemers die in aanraking komen met zorgtechnologie

Digitale weerbaarheid

Vroeg of laat komt iedereen in aanraking met digitale criminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan hacking, whats-app hulpvraagfraude, microsoftscam, phishing of ransomware. De gevolgen van digitale criminaliteit kunnen groot zijn. Tijdens de lezing neem ik deelnemers mee in verschillende vormen van digitale criminaliteit en geef ik praktische handreikingen waarmee dit kan worden voorkomen. Denk daarbij om tips als; veilig omgaan met wachtwoorden, back-up en updates, herkennen van phishing, whatsapp hulpvraag fraude en nog veel meer. De lezing is interactief, bevat een ludieke hollandsport cyber quiz en biedt vooral veel praktische tips en adviezen

Doelgroep: burgers, medewerkers van bedrijven

Digitaal moreel kompas

Op een veilige, ethische en gezonde manier alle kansen van de digitalisering van de samenleving benutten. Maar hoe doe je dat? Binnen het practoraat Digitale Weerbaarheid heb ik gewerkt aan het digitaal moreel kompas. Dit kompas bevat enerzijds een ordening van kennis en vaardigheden die nodig zijn en anderzijds doet het een beroep op een waardendialoog om met elkaar de digitale samenleving van 2031 vorm te geven. Tijdens de lezing komen onderwerpen als desinformatie, algoritmen, sociale veiligheid, informatieprikkel en complottheorieën aan bod. Ook geef ik praktische handreikingen waarmee je een waardendialoog kunt over bijvoorbeeld goede omgangsvormen in het digitale domein 

Doelgroep: onderwijs, gemeenten, jongerenwerkers, zorgverleners